Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

 

SP17.2701.1.22

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

(dalej SWZ)

 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

 

 

 

DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 17 IM. PROF. JANA KARSKIEGO W RUDZIE ŚLASKIEJ NA ROK 2022

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (08d9e7b4-9f68-d09b-43d5-ab000197fbf0.pdf)08d9e7b4-9f68-d09b-43d5-ab000197fbf0.pdf[ ]112 kB2022-02-05 16:55
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.doc)FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]75 kB2022-02-05 16:55
Pobierz plik (Formularz oświadczenia.doc)Formularz oświadczenia.doc[ ]40 kB2022-02-05 16:56
Pobierz plik (Projektowane postanowienia umowy.doc)Projektowane postanowienia umowy.doc[ ]82 kB2022-02-05 16:56
Pobierz plik (Info o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx)Info o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx[ ]13 kB2022-02-05 16:57
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]5697 kB2022-02-05 16:57
Pobierz plik (SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2022 r (1).doc)SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2022 r (1).doc[ ]179 kB2022-02-05 16:57
Pobierz plik (WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc)WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc[ ]30 kB2022-02-05 16:57
Pobierz plik (WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU.doc)WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU.doc[ ]57 kB2022-02-05 16:57
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx[ ]12 kB2022-02-05 16:58