Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Nowara - Remisz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322420961

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
 • Adres: ul. Szkolna 22
  41-711
  Ruda Śląska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322420961

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku szkoły możliwe po pokonaniu kilku schodów. Drzwi otwierane ręcznie, nieautomatycznie. Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście boczne do budynku poprzez obiekt sportowy. Drzwi otwierane ręcznie, nieautomatycznie. Szerokie wejście na poziomie terenu, umożliwiające swobodne dostanie się do środka. Dostępne bez barier architektonicznych.

W budynku znajdują się szerokie korytarze ułatwiające dostęp do poszczególnych pomieszczeń.  Na pierwszą i drugą kondygnację dojście jedynie schodami.

 Na terenie obiektu sportowego znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.