Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

Numer identyfikacyjny REGON

36750871900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

322420961 Data

2021-03-26

Miejscowość

Ruda Śląska

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat

Powiat m. Ruda Śląska

Gmina

M. Ruda Śląska (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1.            Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

2.            Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3.            Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4.            Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5.            Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Wejście boczne do budynku poprzez obiekt sportowy. Drzwi otwierane ręcznie, nieautomatycznie. Szerokie wejście na poziomie terenu, umożliwiające swobodne dostanie się do środka. Dostępne bez barier architektonicznych.

W budynku znajdują się szerokie korytarze ułatwiające dostęp do poszczególnych pomieszczeń.  Na pierwszą i drugą kondygnację dojście jedynie schodami.

Na terenie obiektu sportowego znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1.            Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                    1

Liczba aplikacji:                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

https://sp17rudasl.edupage.org/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-09-22

2.            Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                    0

Liczba aplikacji:                                               0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

-zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1.            Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b.  Kontakt korespondencyjny

c.  Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

[ X ] TAK

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

[ X ] TAK

internetowych

[ X ] TAK

e.  Przesyłanie faksów

f.   Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

[ X ] NIE

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

[ X ] TAK

migowego:

[ X ] w ciągu 1 dnia roboczego

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

2.            Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

3.            Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b.  nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c.  informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE

2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE

3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE

4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?[ X ] NIE